Historia

Nie znamy dziś źródeł, które opowiedziałyby nam o początkach dziejów Komborni.
Z różnych wskazówek wnioskujemy, że wiązać je należy z planową działalnością gospodarczą państwa wspierającą rozwój osadnictwa, którego największe nasilenie przypadło na czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Czytaj
 
Architektura dworu

Historycznie pojecie „dwór” używane było na określenie całego zespołu rezydencjonalnego powiązanego z folwarkiem i wsią. Oznaczało kompleks zabudowań mieszkalnych i gospodarczych wraz z otoczeniem. Centralny budynek założenia, zamieszkiwany przez właściciela, określany był pojęciem dom pański lub krócej dom.

Czytaj
 
Ogród i park

Najstarszy przekaz, odnoszący się do kompozycji otoczenia dworu w Komborni, stanowi mapa katastralna z 1851r. Widzimy na niej, że od południa dwór otacza znacznie mniejszy niż obecnie park o kwaterowym rozplanowaniu. Obszar po jego wschodniej stronie zajmował sad również z podziałem kwaterowym. Pomiędzy dworem a spichlerzem uwidoczniony jest gazon. Od domu, w kierunku zachodnim, mijając lamus od południa, ku bramie, na granicy założenia, wiodła dębowa aleja.

Czytaj
 
Opisanie zespołu

W sposób naturalny założenia dworskie powstawały, gdy właściciel, lokowaną wieś wybierał na swoja siedzibę. Powstawały także w drodze przekształceń gospodarstw sołeckich wykupywanych przez właścicieli wsi w dobie rozwoju gospodarki pańszczyźnianej. Brak wzmianek źródłowych sprawia ze o początkach założenia dworskiego w Komborni możemy jedynie wnioskować z różnych poszlak.

Czytaj