Ogród i park

Idealne założenie dworskie, według zaleceń siedemnastowiecznych, powinno być dopełnione przez:

... w bok sadzawki, a co by snadnie złowne,...niech będzie ogród w kwadrat wymierzony, ....z południa ku słońcu nachylony, suchy, równy, wyniosły, porządnie ogrodzony, pergolami okraszony, w kwadrat rozdzielony, fontannami polany, a ziół rozlicznych pełny. Za ogrodem sad w cynek najmniej w dwadzieścia rzędów drzew młodych a już rodnych, gładko z płonki, bujno z koron wybiegłych ...

Najstarszy przekaz, odnoszący się do kompozycji otoczenia dworu w Komborni, stanowi mapa katastralna z 1851r. Widzimy na niej, że od południa dwór otacza znacznie mniejszy niż obecnie park o kwaterowym rozplanowaniu. Obszar po jego wschodniej stronie zajmował sad również z podziałem kwaterowym. Pomiędzy dworem a spichlerzem uwidoczniony jest gazon. Od domu, w kierunku zachodnim, mijając lamus od południa, ku bramie, na granicy założenia, wiodła dębowa aleja.

Image

Image

Poważne zmiany w kompozycji parku i ogrodów poczyniła Maria Szeliska, w trakcie przebudowy całego założenia około 1890. Powiększyła znacznie park kosztem ogrodów po południowej stronie domu, nadając mu charakter parku krajobrazowego. Wyburzyła znajdujący się tam budynek zakładając w tym miejscu oczko wodne. Nadto w parku zbudowano trzy bukowe altany. Przed i za dworem rozciągały się schodzące łagodnie ku sadzawkom rozlegle trawniki, z kuliście przystrzyżonymi kępami ozdobnej roślinności. Od strony zachodniej, przed domem, pojawił się okrągły gazon. Według wspomnień dawnych pracowników dworskich, za lamusem znajdowały się inspekty, a powyżej nich biegł parkan. Od spichlerza biegła droga kamienna do bramy. Park pozostawał nieogrodzony.
Z upływem lat pozostawiony sobie park stracił czytelność kompozycji.

Na terenie parku przeprowadzono w latach 90-tych XX w prace renowacyjne przy trzech stawach, polegające na ich oczyszczeniu, pogłębieniu i odtworzeniu historycznej linii brzegowej.

Źródła